cz en sp
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky firmy Tomáš Zaňka – UNITRADE, IČO 72966181, Dič. CZ8201123403.
Adresa V. Opatrného 986, 51721 Týniště n. Orl.
 
  1. Cena zboží je daná na internetových stránka www.unitradeweb.cz
  2. poštovné  je individuální dle druhu zboží. Cena poštovného se sjednává po dohodě se zákazníkem.
  3. Reklamace se uplatňuje dle zákona České republiky
  4. Zákazník je vždy kontaktován mailem, nebo telefonicky k odsouhlasení ceny a termínu dodání.

Ceník dopravného

křehké zboží (litina, zahradní výlevky,..) je na ceněno individuálně

Geis

Normální balík vč. dobírky (ČR) do 24h nutno objednat do 9,30h
Váha od kg Váha do kg Cena v Kč
0 15 135
15 40 145
40 50 185
 

Balík SPRINT - palety, tyče, .. (do 48h)
(cena individuální)

Normální balík vč. dobírky (Slovensko)
Váha od kg Váha do kg Cena v Kč
0 15 400
15 40 450
40 50 600
 

Česká pošta

Normální balík vč. dobírky (ČR) do 24h nutno objednat do 14,30h
Váha od kg Váha do kg Cena v Kč
0 15 200
15 30 240

Normální balík vč. dobírky (Slovensko)
Váha od kg Váha do kg Cena v Kč
0 15 500
15 30 700
Prosíme vybírejte společnost Geis, jelikož cena u České pošty je absurdní.

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH
Ochrana osobních údajů a GDPR
1. Správce údajů:
Firma Tomáš Zaňka, V. Opatrného 986,51721 Týniště n. O. (dále jen „Správce”),
IČO 72966181, f.o. zapsaná u živn.úřadu Kostelec n. O. pod č.j.3404/2004 event.č. 360702-
23127-00
Kontaktní údaje Správce: email: unitradeweb@unitradeweb.cz, tel. +420 494542399
pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
2. Subjekt údajů
je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Osobní údaje jsou jakékoli
informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale
také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající
fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například emailová
adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.
3. Odesláním webového poptávkového/nabídkového formuláře
prostřednictvím webu www.unitradeweb.cz, či oslovením Správce
prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu Subjekt údajů uděluje
Správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže
uvedených podmínek:
Osobní údaje, které budou zpracovány:
· jméno a příjmení,
· emailová adresa,
· telefonický kontakt (poku
· adresa
Účelem zpracování osobních údajů je: Vytvoření a zaslání obchodní nabídky v souvislosti
se obdrženou poptávkou/nabídkou
Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání
Subjekt údajů odesláním poptávkového/nabídkového formuláře prostřednictvím webu
Správce tj. www.unitradeweb.cz či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či
telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně
osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci
poskytovány dobrovolně.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách.
*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení”), informuje, že:
· osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
· důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o
zasílání obchodní nabídky Správcem
· Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil
zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro
plnění povinností ve smyslu Nařízení,
· Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám
· Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení osobních údajů.
· Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě.d bude poskytnut)
· Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
· Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. To lze
učinit písemně písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce
uvedených v části.
· Má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
· Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

UNITRADE
kované a litinové prvky Tomáš Zaňka

V. Opatrného 986
517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: +420 494 542 399
Mobil: +420 737 291 519
Email:
unitradeweb@unitradeweb.cz


IČ: 72966181
DIČ: CZ8201123403

GDPR: ochrana osobních údajů viz obchodní podmínky

created by COFIS CZ